CUPA  UNIVERSITĂŢII "LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU LA SCHI ȘI SNOWBOARD
EDITIA a VII-a,  15 februarie 2020

REGULAMENTUL  CONCURSULUI

1. ORGANIZATOR
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" din SIBIU, prin specialiștii Facultății de Științe în colaborare cu asociația ALUMNI ULBS.

2. SCOPUL
Scopul concursului este de a promova practicarea sporturilor de iarnă în rândul studenților, absolvenților și profesorilor Universității "Lucian Blaga” din Sibiu, a altor instituții invitate și de a facilita cooperarea dintre aceștia pentru a crea o comunitate academică mai puternică.

3. DATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
15 februarie 2020, PĂLTINIŞ – ARENA PLATOȘ.

4. CONDIŢII DE DESFASURARE
Se va desfășura un concurs de slalom la schi și snowboard în una sau doua manșe la schi și o manșă la snowboard. Juriul probei este format din directorul de concurs, responsabilul de probă și responsabilul pârtiei și arbitrii. În funcție de condițiile atmosferice și de numărul concurenților, juriul va hotărî organizarea și manșei a doua. Arbitrajul va fi asigurat de profesorii de educație fizică din cadrul Facultății de Științe și de studenții calificați. Cronometrajul va fi asigurat cu aparatura electronică proprie și de personal calificat.

5. CONCURENŢII
La concurs se pot înscrie  studenții,  absolvenții și cadrele didactice ale Universității "Lucian Blaga” din Sibiu precum și cei ai instituțiilor invitate: Visma și Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Concurenții vor fi împărțiți în 6 grupe la schi și 2 grupe la snowboard, astfel:

schi: grupa 1 – profesoare, grupa 2 - profesori, grupa 3 - absolvente, grupa 4 – absolvenți, grupa 5 -  studente, grupa 6 -  studenți;
snowbord: grupa 7 – profesoare, absolvente şi studente şi grupa 8 - , profesori absolvenți și studenți.

Participarea este permisa doar la una dintre grupe pentru schi (în cazul în care se suprapune statutul în două sau trei categorii: student, absolvent sau cadru didactic) însă este permisă înscrierea la două probe: schi și snowboard

6. TRASEU
Pârtia va fi parțial închisă pe durata concursului pentru practicanții sporturilor de iarnă din afara competiției.

7. ORDINEA DE START
Ordinea de start la manșa I se va stabili prin tragere la sorți la ședința tehnică, din ziua de vineri, in 14.02.2020 ora 10:30, Facultatea de Științe, sala A22.  În manșa a II-a, în cadrul fiecărei categorii, primii cinci concurenți vor lua startul în ordine inversă, ceilalți vor intra în concurs în ordinea timpilor de la prima manșă.

Ordinea categoriilor de concurs:

Schi:

1. Profesoare; 2. Profesori; 3. Absolvente; 4. Absolvenți; 5.Studente; 6.Studenți

Snowboard:
7.  Studente, absolvente și profesoare; 8. Studenți,  absolvenți și profesori.

Neprezentarea la start în ordinea stabilită (întârzierea la start) duce la pierderea intrării în concurs. Listele de start vor fi afișate la secretariatul concursului.

8. ÎNSCRIERE
Înscrierea se va face online la adresa:http://evenimente.ulbsibiu.ro/event.cupadeshi

Dovada apartenenței la ULBS, trebuie prezentată obligatoriu la secretariatul concursului (la start) în data de 15.02.2020. (Carnet sau legitimație de student, masterand, doctorand; Copie după diploma de absolvire a studiilor de licență, masterat sau doctorat; Legitimație de serviciu (pentru angajații ULBS)).

Termen limită de înscriere 14 februarie 2020, ora 10.00.

Ședința tehnică de tragere la sorți se va desfășura, 14 februarie 2020, ora 10:30.  la Facultatea de Științe, str. Ion Rațiu, nr. 5 – 7, etaj 2, sala A22.  Extragerea ordinii de start poate fi făcută personal de către fiecare concurent înscris în concurs iar în cazul neprezentării se va desemna un reprezentant dintre organizatori care va efectua procedura.

9. DESFĂȘURARE
Concursul  constă  în una sau doua manșe  pentru schi  pe trasee diferite și o manșă pentru snowboard. Concurenții au dreptul de a recunoaște traseul cu porțile montate, conform programului, fie pășind în susul pârtiei pe marginea traseului sau coborând ușor în derapaj prin porți, unul după celălalt. Concurenții vor purta în mod obligatoriu numărul de concurs atribuit prin tragerea la sorți. Se interzice în cadrul coborârii de recunoaștere alunecarea  prin porți în stil de competiție, acest lucru putând duce la excluderea din concurs.
Ridicarea numerelor de concurs se va face de la secretariatul concursului în timpul special alocat pe baza buletinului de identitate, predarea acestora făcându-se imediat după terminarea concursului. Lipsa buletinului sau a dovezii statutului de student, absolvent sau cadru didactic, precum și întârzierea la secretariat pentru ridicarea numerelor va duce automat la excluderea din concurs. Concurenții vor fi prezenți în zona de start cu cel puțin 15 min înaintea intrării în concurs conform listei de start afișată la secretariat. Cei care întârzie și nu respectă  ordinea de start vor fi descalificați.
Timpul de prezentare la start după apelul  concurenților  este de un minut. Depășirea acestui interval de timp duce la descalificare.

10. PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE
09.00-10.00 montarea traseului de schi (slalom).
09.00-10.00 distribuirea numerelor de concurs  pentru toate grupele.
10.00 afișarea grilei de start pentru manșa întâi pentru toate grupele de concurs.
10.15-10.45 recunoașterea traseului pentru prima manșă.
10.50, startul primului deschizător.
11.00 STARTUL primului concurent.
După încheierea primei manșe la schi se va monta traseul pentru Snowboard. După o jumătate de ora de la montarea traseului se va da startul în concursul de snowboard după ce în prealabil se va face recunoașterea traseului.
Dacă juriul probei hotărăște organizarea manșei secunde la schi se va trece la marcarea acesteia. După o jumătate de ora de la  montarea traseului se va da startul în manșa secunda. În acest interval de timp schiorii vor avea posibilitatea recunoașterii traseului.
La o jumătate de oră de la încheierea concursului se vor afișa rezultatele.
La aproximativ o jumătate de oră de la afișarea rezultatelor se va desfășura festivitatea de premiere.
Organizatorii își rezervă dreptul de modificare a programului în funcție de numărul participanților, condițiile meteo, starea pârtiei, condițiile de siguranță  ale sportivilor sau alte probleme de natură organizatorică, modificările fiind aduse la cunoștința concurenților prin secretariatul concursului sau celelalte mijloace de informare.

11. ECHIPAMENTUL
Concurentul se va echipa în mod corespunzător pentru a-și asigura siguranța, casca fiind obligatorie.

12. CONTESTAŢII
Contestațiile se depun în termen de 15 minute după afișarea rezultatelor provizorii.

13. PREMIEREA
Pentru stabilirea clasamentului se va lua în calcul suma celor doi timpi din cele doua manșe.  Se acorda DIPLOME, CUPE și PREMII pentru locurile 1, 2 si 3 din fiecare grupă, separat feminin / masculin și DIPLOME pentru restul participanților.

14. TRANSPORTUL - Costul transportului pe cablu va fi suportat de către participanți.

15. DECLARATIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE. Toți concurenții vor semna un tabel la ridicarea numerelor de concurs prin care, pe proprie răspundere, își asumă faptul ca au starea de sănătate (apți pentru acest tip de efort) , echipamentul adecvat și cunoștințele fizice și tehnice necesare participării la acest gen de competiții sportive și că nu se vor îndrepta împotriva organizatorului sau a celorlalți factori implicați, în cazul producerii vreunui eveniment nedorit sau accident petrecut în timpul desfășurării competiției.

 

 Președintele Comitetului de organizare                                                                                       Director concurs,
 Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea                                                                                  Lect. univ. dr. Savu Olimpiu
 Rectorul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu        

 

NOTĂ: Pentru o bună desfășurare a concursului vă rugăm să citiți cu atenție programul și   regulamentul de desfășurare al concursului. Chiar dacă aceasta competiție se desfășoară sub auspiciile agrementului și prieteniei respectarea regulamentului înseamnă fairplay.

Comitetul tehnic

 1. Conf. univ. dr. Nan Dorin - Responsabilul de pârtie şi a arbitrajului
 2. Conf. univ. dr. Badescu Delia - Judecător de start
 3. Conf. univ. dr. Pomohaci Marcel - Arbitru de porți
 4. Lect. univ. dr. Stoian Iulian - Judecător sosire
 5. Lect. univ. dr. Zaharie Nicoleta - Secretarul probei
 6. Lect. univ. dr. Achim Constantin - Ajutorul de starter
 7. Lect. univ. dr. Savu Olimpiu - Directorul de concurs
 8. Lect. univ. dr. Hasmasan Ioan - Arbitru de porți
 9. Lect. univ. dr. Todor Raul - Starterul
 10. Lect. univ. dr. Hulpus Alexandru - Responsabilul cronometrajului
 11. Conf. univ. dr. Stoica Eduard - Responsabilul cronometrajului
 12. Asis. univ. dr. Turcu Vladimir - Arbitru de porți
 13. Cotora Amalia - Responsabil cu înscrierea
 14. Sandu Antonius - Arbitru de porți
 15. Dan Andrei - Arbitru de porți
 16. Cojenel Florin - Arbitru de porți
 17. Tulpan Teodor - Arbitru de porți
 18. Sopa Sabin - Arbitru de porți

Descarcă regulament (.pdf)